Wake up – Het is tijd om diversiteit op de werkvloer aan te pakken

Uit onderzoek blijkt dat bijna ieder Nederlands bedrijf diversiteit op de werkvloer belangrijk zegt te vinden, maar dat minder dan de helft hier ook daadwerkelijk iets aan doet. Onbegrijpelijk, want hoewel je sowieso zou moeten willen dat je werknemers een goede afspiegeling zijn van de samenleving, heeft een divers team ook veel voordelen.

Hopelijk wordt het voor bedrijven ook duidelijk dat het hoog tijd is om te investeren in diversiteit.

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

Keer op keer zijn er weer onderzoeken die aantonen dat diversiteit leidt tot meer innovatie en betere bedrijfsresultaten. Met diversiteit bedoelen we niet alleen mensen met verschillende culturele achtergronden en huidskleuren, maar ook in sekse, geaardheid leeftijd, opleiding en ervaring.

Omdat er zoveel onderzoeken over gedaan zijn, kun je vaststellen dat organisaties met diverse teams:

  • Beter talent kunnen aantrekken
  • Meer afgewogen beslissingen nemen
  • Innovatiever zijn

Als je erover na gaat denken, is dat helemaal niet gek. Heb je alleen mensen in je team met dezelfde huidskleur, afkomst, geaardheid, leeftijd, opleiding en geslacht en bij wijze van spreken dezelfde hobby’s? Dan zal je een probleem vrijwel allemaal op dezelfde manier aanvliegen. Bovendien weet een divers team beter wat er in de gehele samenleving speelt.

Meer omzet

Al deze voordelen zorgen ervoor dat een bedrijf meer omzet heeft. Uit een Amerikaans onderzoek in 2018 blijkt dat genderdiversiteit voor 21 procent meer omzet zorgt en culturele diversiteit maar liefst 43 procent meer omzet tot gevolg heeft.

Ook uit Nederlands onderzoek kan een soortgelijke conclusie getrokken worden. Hier werd een steekproef gedaan onder tachtig beursgenoteerde bedrijven in verschillende sectoren. En weer bleek dat meer diversiteit zorgt voor een hogere aandeelhouderswaarde.

Stroef proces

Dat betekent niet dat een bedrijf klaar is na het aannemen van een diverse groep mensen. In de eerste plaats kan een diverser team de communicatie namelijk bemoeilijken, wat kan zorgen voor conflicten.

“Vaak vinden mensen het lastig om samen te werken met collega’s die anders zijn dan zij”, zegt Naomi Ellemers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en deskundige op het gebied van diversiteit, in een interview met Chief Human Resources Officer. “Maar onderzoek laat zien dat juist zo’n als ‘stroef’ ervaren proces uiteindelijk vaak tot een betere uitkomst leidt. Dat komt doordat een groep door de aanwezigheid van ‘vreemden’ gedwongen wordt stilzwijgende aannames zorgvuldiger te onderzoeken. Zo wordt er uiteindelijk meer informatie gedeeld. En dat leidt dus tot betere uitkomsten.”

Vooroordelen en aannames uit de deur

Een bijkomend voordeel is dus dat werknemers op deze manier in aanraking komen met andere culturen en andere standpunten en meningen. Zo realiseren mensen zich dat hun vooroordelen en aannames niet kloppen. En dat mensen nog steeds vooroordelen en aannames hebben, blijkt wel uit alle persoonlijke verhalen die de afgelopen tijd online en offline gedeeld zijn.

Dat er verandering moet komen mag duidelijk zijn. Maar het is belangrijk dat bedrijven niet opeens nu in diversiteit gaan investeren om te scoren. Ze moeten echt het DNA van hun bedrijf willen verbeteren om het te laten slagen. Niet alleen maar afvinken en denken dat ze er zijn. Er moet een omgeving gecreëerd worden waar iedereen het beste tot z’n recht kan komen.

Hopelijk gaan alle bedrijven die een post op social media hebben gedeeld om de protesten te steunen, vervolgens ook daadwerkelijk aan de slag met diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Net als in het dagelijks leven zullen we ongemakkelijke gesprekken moeten voeren om te leren van elkaar en daar uiteindelijk beter uit te komen.

Lees ook: “Juíst dat oncomfortabele gesprek is hard nodig.”

Reageer op artikel:
Wake up – Het is tijd om diversiteit op de werkvloer aan te pakken
Sluiten