Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 22 jun 2024
Leestijd: 2 minuten

Bijstand omhoog: dit bedrag wordt vanaf juli 2024 netto gestort

Per 1 juli 2024 staan er weer financiële veranderingen op het programma. Zo gaat het minimumloon omhoog en daarmee stijgt ook het bijstandsniveau in Nederland. Maar hoeveel geld krijgen mensen met een bijstandsuitkering eigenlijk per maand op hun rekening gestort?

Onder (bijstands)uitkeringen vallen verschillende uitkeringen, vastgelegd in wetten. Zo kennen we onder andere de Participatiewet, Algemene Ouderdomswet, Ziektewet en Werkloosheidsvet. Alle bedragen die onder deze wetten worden uitgekeerd zijn gekoppeld aan het minimumloon. En omdat het minimumloon op 1 juli stijgt van 13,27 euro per uur, naar 13,68 per uur, stijgen de uitkeringen mee.

Bijstandsuitkering in Nederland

Per 1 juli gaan de bijstandsuitkeringen omhoog, meldt Rijksoverheid. En dat betekent dat gerechtigden meer geld op de rekening kunnen verwachten. Eind vorig jaar waren er zo’n 398.000 Nederlanders met een bijstandsuitkering. Voor het eerst in twee jaar tijd is dat aantal gestegen.

De netto uitkering voor mensen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd stijgt tot een bedrag van 1308,45 per maand. Dat is het bedrag voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Dat bedrag is opgebouwd uit een uitkering van 1243,03 euro per maand, plus vakantiegeld van 65,42 euro per maand.

Voor samenwonenden of gehuwden is het bedrag samen hoger, maar per persoon valt het bedrag lager uit. Voor hen is de uitkering in totaal 1869,21 euro netto per maand. Uitgesplitst bestaat dat bedrag uit 1775,75 euro uitkering, plus 93,46 euro vakantiegeld.

BijstandsuitkeringNetto bedrag
Alleenstaanden1308,45 euro
Gehuwden/samenwonenden1869,21 euro

Bron: Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024, Rijksoverheid

Maximaal vermogen bij een uitkering

Om in aanmerking te komen voor de bijstandsuitkering, mag het eigen vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor mensen in de bijstand zonder koophuis is dat bedrag gelijk aan 7.575 euro als je alleenstaand bent. Voor gehuwden of samenwonenden is het maximum eigen vermogen gelijk aan 15.150 euro.

Zit je in de bijstand, maar ben je wel in het bezit van een eigen woning? Dan geldt er een aanvullend eigen vermogen van 63.900 euro uit de eigen woning.

AOW-bedragen per 1 juli 2024

Ook de AOW stijgt per 1 juli. Voor deze uitkering gelden er ook verschillende tarieven. Gehuwden en samenwonenden ontvangen samen een hoger bedrag dan alleenstaanden. Daarnaast gelden er ook nog andere regels voor samenwonenden of gehuwden met een partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Per 1 juli 2024 kunnen alleenstaanden rekenen op een bruto bijdrage van de overheid van 1642,59 euro. Voor samenwonenden of gehuwden is dat 1.117,93 euro.

Ben jij benieuwd wat de minimumloonstijging netto voor je portemonnee betekent? Daarover lees je meer via onderstaand artikel.

Meld je nu aan voor de NSMBL NEWS CLUB! 💘

Jij wilt vast nog meer juicy news, handige tips & tricks en hééél veel inspiratie ontvangen... toch?! Elke vrijdag in je mailbox.