Emma Toussain
Emma Toussain Lifestyle 21 nov 2023
Leestijd: 6 minuten

Géén idee op wie je wil stemmen morgen? Belangrijke punten van grote partijen op een rij

Morgen is het een belangrijke dag: de Tweede Kamerverkiezingen zijn weer daar. De dag dat we allemaal onze stem kunnen laten gelden, mogen aangeven wat wij belangrijk vinden of juist niet. Die keuze is niet makkelijk, want er zijn zó ontzettend veel partijpunten en mensen met verschillende meningen dat je af en toe de bomen door ‘t bos niet ziet. Snappen we. Daarom presenteren we je: de belangrijkste punten onder elkaar.

De NSMBL stemwijzer

We kunnen niet alle partijpunten onder elkaar zetten, dan ben je morgen nog bezig met lezen. Maar om het behapbaarder te maken zetten we de belangrijkste standpunten van de grootste partijen op een rij. Vind jij het belangrijk dat er een basisinkomen is? Dat abortus wél gewoon mag? Iedereen heeft andere voorkeuren en daarom is het zo fijn dat we mogen stemmen. Kom je er écht niet uit? Dan kan je natuurlijk ook de stemwijzer invullen.

Dit lijstje is gemaakt zonder oordeel vanuit ons, gewoon zodat jij kunt kijken wat het beste bij je past. Alhoewel je zelf ook wel kunt bedenken welke standpunten niet bij ons passen 😉

1. VVD

Lijsttrekker: Dilan Yesilgöz

Wonen:

 • Koophuizen: bestaande en toekomstige woningeigenaren helpen en betere kwaliteit en minder snelle huurprijsstijging
 • Fijn en betaalbaar reizen met trein, bus, tram of metro

Zorg:

 • De juiste zorg, op tijd en voor iedereen betaalbaar
 • Abortus: een zelfstandige keuze van vrouwen.
 • Euthanasie: kunnen kiezen voor een waardig levenseinde
 • Werken in de zorg: zorgmedewerkers de grip op hun vak teruggeven

Klimaat:

 • Energie vooral zelf produceren
 • Klimaatdoelen: we halen de klimaatdoelen
 • Kernenergie: meer kerncentrales bouwen
 • Energierekening: geen hoge kosten voor gewone Nederlanders

Onderwijs:

 • Iedereen moet zich veilig voelen op school
 • Rekenen en taal voorop
 • Geen mobiele telefoons in klas
 • Meer transparantie over kosten

Werk en economie:

 • Verbeteren van de financieringsmogelijkheden
 • Verminderen regels voor ondernemers
 • Groene en duurzame fabrieken

2. CDA

Lijsttrekker: Henri Bontenbal

Wonen:

 • Betaalbare koopwoningen
 • Meer aanbod betaalbare huurwoningen
 • Sterke gemeenschappen

Zorg:

 • Eigen risico blijft gelijk
 • Bereikbare zorg
 • Voorkomen is beter dan genezen

Klimaat:

 • Boer, tuinder en visser worden weer baas op eigen bedrijf
 • Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek: luchtvaart, verkeer, scheepvaart, industrie en landbouw

Onderwijs:

 • Lerarentekort oplossen
 • Gelijke kansen

Werk en economie:

 • Het mkb vormt de ruggengraat van de economie. Onze bestaande plannen zetten we door: van betere financiering via mkb-bank
 • Delen van winst met werknemers

3. Groenlinks-PVDA

Lijsttrekker: Frans Timmermans

Wonen:

 • Wonen weer betaalbaar
 • Meer huizen bouwen
 • Iedereen recht op een basiswoning

Zorg:

 • Een inclusief zorgstelsel (bijvo: abortus niet strafbaar)
 • Welzijn boven winst
 • Zorg weer betaalbaar

Klimaat:

 • Gaswinning stoppen
 • Schone energie opwekken
 • Alle huizen isoleren

Onderwijs:

 • Hulp voor mensen met een studieschuld
 • Extra aanbod op school
 • Gelijke kansen

Werk en economie:

 • Minimumloon naar 16 euro
 • Werknemers beter beschermd
 • Meer overhouden van salaris

4. PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders

Wonen:

 • Huurkosten verlaagd
 • Schrap alle belemmerende regels, om te beginnen de stikstofregels
  Bouw in steden en dorpen ‘een straatje erbij voor meer woningen

Zorg:

 • Geld vrijmaken om de
  personeelstekorten weg te werken want zonder zorgmedewerkers geen zorg

Klimaat:

 • De Klimaatwet: het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s, maar meer geld voor onze mensen

Onderwijs:

 • Onderwijs dat vrij is van politiek activisme
 • Kleinschalig onderwijs, waar
  leerlingen weer worden gekend en geen nummer zijn

Werk en economie:

 • AOW-leeftijd gaat weer naar 65 jaar
 • Forse lastenverlaging, zodat mensen weer wat luchtkrijgen en geld in de portemonnee overhouden

5. D66

Lijsttrekker: Rob Jetten

Wonen:

 • Aanpak van het woning tekort
 • Betaalbare woningen
 • Huizen voor starters en studenten

Zorg:

 • Meer tijd voor menselijk contact
 • Meer ruimte voor mentale gezondheid

Klimaat:

 • Verdeling van klimaatkosten
 • Schone energie
 • Circulaire economie

Onderwijs:

 • Gratis kinderopvang
 • Kansen voor studenten
 • Leven lang leren

Werk en economie:

 • Van een extra dag werken, houd je meer over

6. SP

Lijsttrekker: Lilian Marijnissen

Wonen:

 • Wooncrisis aanpakken
 • Leefbare buurten

Zorg:

 • Zorg is geen markt
 • Eigen risico wordt afgeschaft

Klimaat:

 • Milieuvervuiling hard aanpakken

Onderwijs:

 • Studeren zonder schulden
 • Ieder kind moet naar school kunnen of studeren

Werk en economie:

 • Geen kinderarmoede
 • Goed pensioen
 • Zeker van fatsoenlijk inkomen

7. Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Esther Ouwehand

Wonen:

 • Wooncrisis oplossen
 • Privatisering woningbouwcorporaties terugdraaien

Zorg:

 • Sport toegankelijk maken voor iedereen
 • Gezond eten wordt makkelijker
 • Strengere normen luchtkwaliteit

Klimaat:

 • Rechtvaardig klimaatbeleid> de vervuiler betaalt
 • Een einde aan fossiele brandstoffen

Onderwijs: 

 • Betere voorlichting over taboeonderwerpen
 • Cijfers zijn niet zaligmakend

Werk en economie:

 • Uitbreiding ouderschapsverlof en betaalbare kinderopvang
 • Welvaart anders meten
 • Stimuleren basisinkomen en armoede bestrijden

8. Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Thierry Baudet

Wonen:

 • Voorrang voor Nederlanders i.p.v. voor statushouders en asielzoekers
 • Immigratiestop om bevolkingsgroei/woningvraag te remmen

Zorg:

 • Geslachtsveranderingsoperaties en hormoontherapie/puberteitsremmers voor minderjarigen verbieden
 • Minder bureaucratie, kwaliteit weer leidend
 • Concurrerende arbeidsvoorwaarden om de zorg aantrekkelijk te maken voor werknemers
 • Gesloten ziekenhuizen weer openen

Klimaat:

 • Klimaatwet intrekken
 • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto’s
 • Stopzetten plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales

Onderwijs:

 • Hogere lonen, kleinere klassen en minder papierwerk
 • Basisbeurs verhogen en pechgeneratie passend compenseren
 • Nederlands behouden en herstellen als voertaal in het onderwijs

Werk en economie:

 • Lastenverlichting door overheid te verkleinen en overheidsuitgaven te verlagen
 • Belastingstelsel grondig vereenvoudigen
 • BTW verlagen naar 19 en 6 procent

9. ChristenUnie

Lijsttrekker: Mirjam Bikker

Wonen:

 • Bouwen binnen stad en dorp
 • Meer betaalbare woningen

Zorg:

 • Brede financiering van zorg en welzijn
 • Gebruik maken van slimme technologie
 • De zwangerschapsafbreking wordt niet uit het Wetboek van Strafrecht gehaald (bescherming ongeboren leven)

Klimaat:

 • Investeer in wind- en zonne-energie
 • Stimuleer waterstofinnovatie
 • Help burgers energie te besparen

Onderwijs:

 • Ruimte voor thuisonderwijs
 • Investeren in leraren
 • Gelijke kansen voor leerlingen

Werk en economie:

 • Meet succes af aan brede welvaartsindicatoren
 • Publieke sectoren zijn geen kostenpost, maar een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende samenleving en bloeiende economie

10. SGP

Lijsttrekker: Chris Stoffer

Wonen:

 • Betaalbare woningen, zeker voor starters en ouderen
 • Bouwsparen voor starters moet ingevoerd worden

Zorg:

 • Nederland moet (gedwongen) abortussen en abortus op meisjes om hun geslacht (gendercide) tegengaan.
 • Iedere abortus is er één te veel
 • De spoedeisende hulp moet laagdrempelig toegankelijk blijven

Klimaat:

 •  Natuurrampen zijn ten diepste waarschuwingen van God om mensen op te roepen tot een omkeer. Gods schepping, dus ook het klimaat, is en blijft in Zijn handen.

Onderwijs:

 • Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk
 • Het is belangrijk dat de keuze voor vmbo, havo en vwo in de brugklas niet te snel wordt gemaakt
 • Gegarandeerd moet worden dat een voldoende aantal uren beschikbaar is voor loopbaanbegeleiding

Werk en economie:

 • De overheid moet ondernemers een duwtje in de rug geven

 

En natuurlijk zijn er nog heel wat andere partijen waar je op kunt stemmen. Meer informatie lezen over alle partijen en alle updates over de verkiezeingen? Dat kan op de website van kiesraad.nl.

In deze sectoren heb je de meeste vakantiedagen

Meld je nu aan voor de NSMBL NEWS CLUB! 💘

Jij wilt vast nog meer juicy news, handige tips & tricks en hééél veel inspiratie ontvangen... toch?! Elke vrijdag in je mailbox.